Gerelativeerd: Effectiviteit vaccin

Als er één ding steeds ontbreekt bij de Corona cijfers van de overheid is het enige relativering. Simpel gezegd, als een cijfer wordt besproken, wil ik graag weten, wat is een normale waarde voor dat cijfer? Vandaar deze reeks.

In deze aflevering, wat is eigenlijk de effectiviteit van de vaccins? En hoe bepalen we die? We hebben de afgelopen maanden veel gehoord over de vaccins. Twee beweringen zijn daarbij vaak herhaald:

  • Vaccinatie helpt tegen besmettingen
  • Vaccinatie beschermt tegen ziekenhuis (IC) opname en sterfte

Laten we die twee beweringen eens proberen te onderbouwen met enige relativering. We willen dan de besmettingsgraad, IC-opnames en sterfte voor en na vaccinatie vergelijken. Een eenvoudige manier om dit te doen is door de besmettelijkheid, IC-opnames en sterfte na vaccinatie eens naast de besmettelijkheid, IC-opnames en sterfte voor vaccinatie te leggen. We kopieren daarvoor eenvoudig de cijfers uit de tweede golf (voor vaccinatie) naar de derde (huidige) golf (na vaccinatie).

Besmettelijkheid

Kijken we naar de huidige besmettingscijfers en vergelijken we met de tweede golf, dan zien we dat de huidige cijfers bij ruim 85% van de bevolking dubbel gevaccineerd twee keer zo hoog zijn dan tijdens de tweede golf toen er nog niemand gevaccineerd was. Dit is duidelijk geen bewijs dat het vaccin effectief is tegen besmettingen. Alle andere omstandigheden gelijk zouden we veel lagere besmettingscijfers verwachten dan tijdens de tweede golf, maar we zien het omgekeerde. Als er dus al een verband is tussen vaccinatie en besmettingen dan lijkt dit een negatief verband: meer gevaccineerden lijkt te lijden tot meer besmettingen in plaats van minder.

IC-Opnames

Kijken we naar de IC opnames, dan zien we dat de huidige piek in de cijfers weliswaar iets minder stijl is dan tijdens de tweede golf, maar ook dat we tijdens de tweede golf inmiddels al weer over de piek heen zouden zijn. We zullen de komende dagen en weken even goed moeten opletten hoe het nu verder gaat, maar als de huidige trend ook maar een paar dagen doorzet dan gaan we ook met de IC opnames zometeen over de tweede golf heen.

Sterfte

De sterftecijfers dan. Als er iets is dat we hopen dat dit vaccin doet, dan is het toch wel het voorkomen van sterftes. Maar helaas. Ook hier zien we weinig aanwijzingen dat het vaccin inderdaad zo effectief is als wordt beweerd. Men schermt met cijfers als 95% effectief… Maar hoe verklaren we dan dat de huidige derde golf vrijwel exact hetzelfde verloop heeft als de tweede golf?

Conclusie

Helaas zie ik geen enkele aanwijzingen in de cijfers die de beweringen van de politiek over de effectiviteit van de vaccins staven. Sterker nog, waar het gaat om besmettingen zien we eigenlijk een duidelijk omgekeerd verband. De vaccinaties lijken het aantal besmettingen juist te doen toenemen. Nou kunnen er natuurlijk andere verklaringen voor zijn. Maar hoe dan ook is dit allerminst wat we verwachten te zien gebeuren met 85% van de bevolking gevaccineerd met een vaccin dat de overdraagbaarheid sterk zou verminderen.

En dan komen we aan bij iets dat mij steeds opvalt in de Nederlandse Corona politiek; We stippelen beleid uit gebaseerd op zeer stellige beweringen en aannames. En als er dan cijfers binnenkomen die die beweringen en aannames tegenspreken, passen we dan ons beleid aan? Nee. We negeren die cijfers. Praten er gewoon niet over.

Op dit moment wordt er gesproken over 2G. Dat zou een aanpassing zijn van 3G beleid, waar de 3 G’s staan voor Genezen, Gevaccineerd en Getest. Men wil één van de G’s laten vallen. Namelijk het testen. Hoe logisch is dat nou? Testen is de meest zekere van drie onzekere criteria om te beoordelen of mensen Corona hebben. Dat je genezen bent betekent absoluut niet dat je niet meer besmettelijk kunt zijn of worden en dat je gevaccineerd bent duidelijk ook niet. Nu zou je verwachten dat zo’n gigantische piek in de besmettingen opgemerkt zou worden. Dat men zich zou realiseren dat daarmee een aanname die een pijler onder het beleid vormt rechtstreeks wordt tegengesproken door de feiten en dat het beleid dus aanpassing behoeft. Maar niets van dat alles.

Dit kabinet speelt het klaar om een hele persconferentie lang niet over deze olifant in de kamer te praten en de media speelt het klaar om er geen vragen over te stellen. En zo horen we weer wekenlang dat het zo erg is dat de IC vol stroomt en dat we wel maatregelen moeten nemen. Maar dat de genomen maatregelen niet effectief zijn omdat ze gebaseerd zijn op aannames waarvan we inmiddels weten dat die niet kloppen… Nee. Daar hebben we het niet over.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s